Skip to main content Deutsch

Secretariats / Back Offices

Secretariats/Back Office Oncology

E-Mail: sekretariat_onko@meduniwien.ac.at

Barbara Wyatt

Barbara Wyatt

Assistant of Prof. Preusser

Medical University Vienna
Department of Medicine I
Division of Oncology
Waehringer Guertel 18-20,
1090 Vienna, Austria

T: +43 (0) 1 40 400 – 44 450
E-Mail: barbara.wyatt@meduniwien.ac.at

Irma Salčinović

Secretary

Medical University Vienna
Department of Medicine I
Division of Oncology
Waehringer Guertel 18-20,
1090 Vienna, Austria

T: +43 (0) 1 40 400 – 44 280
E-Mail: irma.salcinovic@meduniwien.ac.at

Laura Krajinović

Secretary

Medical University Vienna
Department of Medicine I
Division of Oncology
Waehringer Guertel 18-20,
1090 Vienna, Austria

T: +43 (0) 1 40 400 – 44 290
E-Mail: laura.krajinovic@meduniwien.ac.at

Secretariat CD-Labor

Timon Hofmann

Assistant CD-Laboratory

Medical University Vienna
Department of Medicine I
Division of Oncology
Waehringer Guertel 18-20,
1090 Vienna, Austria

T: +43 (0) 1 40 400 – 44 470
E-Mail: timon.hofmann@meduniwien.ac.at