Skip to main content English

Claudia Kasamas

Claudia Kasamas, MSc, DGKP

Cancer Nurse HNO & Bronchus

Medizinische Universität Wien
Universitätsklinik f. Innere Medizin I
Klinische Abteilung für Onkologie 6i
Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien

T: +43 (0)1 40 400 – 46 860
E-Mail: claudia.kasamas@akhwien.at